Webticari Paket İçerikleri

  Smart Standart Gold Platinum
Stok included included included included
Cari included included included included
Fatura included included included included
İrsaliye included included included included
Tahsilat included included included included
Tediye included included included included
Kasa included included included included
Çek & Senet included included included included
Banka   included included included  
Sipariş   included included included
Teklif   included included included
Sayım   included included included
Ajanda   included included included
Dokunmatik Ekran     included included
Toplu Stok İşlemleri     included included
Üretim (MRP)     included included
Veri Transfer     included included
Mobile Webticari     included included
Proje Modülü       included
Döküman Yönetimi (50 MB)       included
Yönetici Paneli       included
Offline Satış       included
Muhasebe       included
Arıza Takip       included
CMS (Web Sayfası)       included
Personel Yönetimi       included
Üretim (MRP II)       included
  Webticari Smart
800 600TL
Webticari Standart
1.800 1.200TL
Webticari Gold
2.800 2.200TL
Webticari Platinum
7000 6.200TL
WEBTİCARİ PAKET EĞİTİMLERİ
Ücreti 60 TL 120 TL 220 TL 620 TL
Süresi 1 Saat 2 Saat 4 Saat 8 Saat

DESTEK PANELİ

FOOTER MENÜ

Yukarı